VILLA YIP ZIEKTEREGELING

Ziek
Een kind wat ziek is zou niet in een kindcentrum moeten zijn. De aandacht welke een kind op dat moment nodig heeft kunnen onze medewerkers simpelweg niet continue bieden. Wij zijn van mening dat zieke kinderen thuis moeten zijn dan wel in een rustige omgeving (grootouders, vrienden e/o familie). Een kind mag weer komen spelen zodra hij/zij zichtbaar is opgeknapt.

Wij kennen de geluiden vanuit onze branche dat sommige kindercentra ook zieke kinderen gewoon blijven opvangen (ongeacht de ziekteverschijnselen dan wel hoogte van de koorts). Wij vinden dit een stap te ver en onverantwoord. Dit heeft in onze optiek niets te maken met het waarborgen van het welbevinden van kinderen. Kinderen zijn op dit moment te kwetsbaar en hebben de zorg van thuis/familie nodig.

Algemeen ziek
In het geval van algemeen ziek geldt dat wanneer een kind een overgeeft, vaak diarree heeft, etc. onze medewerkers contact opnemen om de situatie te bespreken en eventueel besluiten tot een ophaalverzoek.

Koorts
In principe geldt dat een ziek kind vanaf 38C (koorts) opgehaald dient te worden. Wanneer een kind koortsverschijnselen heeft (hangerig, oplopende temperatuur, rode wangen, etc.) nemen wij contact op. We overleggen dan of een kind wel of niet opgehaald dient te worden.

Wanneer een kind ‘s-morgens koorts of verhoging heeft is het wellicht beter om hem/haar thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker. De drukte van de andere kinderen is dan teveel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden. Houd er in ieder geval rekening mee dat onze medewerkers mogelijk contact met je opnemen voor een ophaalverzoek. Tip: laat bijvoorbeeld ouders, vrienden e/o familie stand-by staan.

De stelregel in geval van koorts is: 38C = koorts = ophalen/thuis houden

Zetpil
onze medewerkers dienen geen zetpillen toe. Ook het zelf komen toedienen van een zetpil is niet toegestaan. Een inconsequent gebruik van zetpillen kan namelijk een koortsstuip tot gevolg hebben. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Het is absoluut niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar het kinderdagverblijf komt!
Inmiddels hebben wij ervaren dat veel ouders er niet bewust van zijn dat wanneer de paracetamol/zetpil uitgewerkt is, de koorts flink omhoog kan schieten met een mogelijke koortsstuip tot gevolg. Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.

Heeft een kind in de avond of nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een paracetamol/zetpil gehad? Dan stellen wij het op prijs dat we hierover worden geïnformeerd.

Algemeen
We begrijpen dat het niet altijd goed uitkomt om een ziek kind op te komen halen. We beseffen ons ook dat dit niet altijd direct kan, maar we streven wel naar een zo kort als mogelijke ophaaltermijn. Dit in het kader van het welbevinden van het kind. Zodra wij het vermoeden hebben dat een kind ziek begint te worden nemen we contact op. Zo stellen we je alvast in de gelegenheid om e.e.a. te kunnen regelen. Echter soms is een kind ineens ziek. In dat geval besluiten wij meteen tot een ophaalverzoek. Daarnaast bieden wij als kindercentrum de mogelijkheid om ziekte in te halen conform onze ruilregeling (zie villayip.nl).

Protocol
Voor alle exacte bepalingen verwijzen wij naar ons ziekteprotocol. Deze is terug te vinden op Kindplanner (via klantinlog op villayip.nl).

Bijzondere kinderziektes
Wij volgen de landelijke RIVM richtlijnen t.a.v bijzondere kinderziektes zoals waterpokken, krentenbaard, etc. Wanneer kinderen zichtbaar ziek zijn (wel of niet gepaard met koorts), ten tijde van een bijzondere kinderziekte, geldt het algemene ziekteprotocol.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.

Aan de gegevens zoals vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.