Benadering van kinderen
In onze werkwijze naar kinderen toe staat een positieve benadering altijd voorop. Vanuit hier dragen we bij aan de zelfredzaamheid van kinderen en helpen we hen bij het ‘groter’ worden en het ontwikkelen van sociaal gedrag. Tevens vormt de taalontwikkeling een belangrijk onderdeel binnen onze kinderopvang. Alles valt of staat met taal. Niet voor niets dus dat we hier veel tijd aan besteden.

Kinderspel is de basis
In de praktijk betekent dit dat wij gericht aandacht besteden aan betekenisvolle vormen van spel. Wij mixen spel en activiteit door elkaar heen. Dit alles binnen een thematische omgeving. Wij geloven in de pedagogische gedachte dat het jonge kind voornamelijk leert door betekenisvol spel. Of dat nu een rollenspel is of handelend spel, zolang het maar betekenisvol van karakter is. En wij… wij spelen zelf heel graag mee!