1. Waar vind ik facturen en de jaaropgaaf?

Een overzicht van facturen en jaaropgaven* vind je in jouw ouderportaal (Kindplanner). Gebruik hiervoor de inloggegevens welke je van ons ontvangen hebt. Log in op Kindplanner via villayip.nl (*deze documenten worden niet per mail verstuurd). Gebruik hiervoor de inloggegevens welke je van ons ontvangen hebt. Log in op Kindplanner via villayip.nl.

2. Mag ik ruilen?

Wij kennen een ruilregeling. We verwijzen je hiervoor naar villayip.nl (onderaan de website onder 'documenten').

3. Hoe is alles in de praktijk geregeld?

Hiervoor verwijzen we je door naar onze handige Know How op villayip.nl. Ouders welke binnenkort starten met de opvang krijgen altijd vooraf bericht met o.a het verzoek om kennis te nemen van onze Know How.
.
Villa Yip Know How (please copy link)
https://www.villayip.nl/wp-content/uploads/2018/12/Villa-Yip-Know-How-NL-1.pdf

4. Ik heb vragen over Kindplanner

Kindplanner is ons plansysteem. Ouders loggen in op hun ouderportaal (via klantlogin villayip.nl). Hier vind je facturen, jaaropgaven, kindgegevens en documenten. Ook regel je hier afwezigheid, ruilingen en extra opvang. Kindplanner kent geen app via de app-stores. Wel is Kindplanner te installeren als app op het toegangsscherm van jouw telefoon e/o tablet als webicoon. Hier vind je diverse KindPlanner instructies: https://www.youtube.com/playlist?list=PL32FeFUk4eklKlJxeiGnUHi6V-uhMIpRk

Heb je verdere vragen over Kindplanner? Neem dan contact op met ons kantoor.

5. Moet ik betalen voor sluitingen tijdens feestdagen?

Wij hebben de bedrijfssluitingen op wettelijke feestdagen verdisconteerd in onze algemene uurtarieven. Zouden wij dit niet doen, dan worden de prijzen aanzienlijk hoger per uur. Dit is o.a. nadelig t.o.v de kinderopvangtoeslag. Vandaar dat feestdagen vermeld staan op de factuur. Overigens dit is vrij gebruikelijk in de sector kinderopvang.

6. Ik ga op vakantie, moet ik dan betalen voor de dagen dat mijn kind niet komt?

Onze tarieven zijn berekend op algemene bedrijfskosten welke doorlopen ook wanneer een kind niet aanwezig is. Daarnaast hebben wij vakantieafwezigheid verdisconteerd in onze algemene tarieven. Zouden wij dit niet doen, dan worden de prijzen aanzienlijk hoger per uur. Dit is o.a. nadelig t.o.v de kinderopvangtoeslag. Om tegemoet te komen aan vakantieafwezigheid hebben wij een flexibel ruilbeleid waarvan je gebruik kan maken.

7. Ik heb een vraag over de uren per dag

Standaard bieden wij hele dagopvang en dagdeel-opvang (ochtend e/o middag) aan. Dit betetekent dat wij geopend zijn tussen 7.30 en 18.30. In geval van hele dagopvang kun je tussen deze tijden volledig gebruik maken van onze opvang.

Kinderopvangorgansaties zijn wettelijk verplicht het aantal contracturen en uurtarief te benoemen in de overeenkomsten. Je bepaalt als ouder zelf of je wel of geen gebruik maakt van de volledige tijd.

In onze overeenkomsten vind je het aantal uur per dag terug (hele dagopvang = 11 uur en dagdeelopvang = 5.5. uur). Dit is vrij gebruikelijk in de kinderopvangsector. Zo profiteert de ouder maximaal van de kinderopvangtoeslag en kunnen organisaties uurtarieven scherp houden.

Kosten (zoals CAO, locatie, etc) lopen door, ook wanneer een kind er niet is, later gebracht wordt of vroeger wordt opgehaald. Zouden wij afwijken van genoemd principe dan stijgen de kosten en daarmee de tarieven per uur aanzienlijk. Hier kiezen wij niet voor.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons procuctoverzicht en onze leveringsvoorwaarden op villayip.nl.

8. Voedingsbeleid

Voeding is bij ons altijd een actueel onderwerp. We volgen de algemene Nederlandse eetcultuur. We volgen daarnaast de richtlijnen van voedingscentrum.nl. Met bewuste gedachte kopen we producten in. Zo komt fruit altijd vers van een biologische kweker en kennen we regelmatig groentesnacks in de middag. Daarnaast proberen we de hoeveelheid suikers minimaal te houden. Als voorbeeld: liever water dan sap. Ook houden we rekening met bepaalde allergieën. Zo bieden we bijvoorbeeld per definitie geen pindakaas aan in onze groepen.

9. Mijn kind is ziek. Mag ik hem/haar brengen?

Wij verwijzen hiervoor naar onze ziekteregeling op villayip.nl. Ziektedagen mogen geruild worden mits passend binnen de ruilregeling.

10. Moet ik tariefwijzigingen doorgeven aan de belastingdienst?

Ons advies: ja. Zo voorkom je dat achteraf moet terugbetalen of dat je toeslag misloopt. Geldende tarieven vind je op ons prijsoverzicht en op je factuur. Heb je een combinatie van hele en halve dagopvang dan is er sprake van een gemiddeld uurtarief. Je kunt dit exacte tarief altijd bij ons opvragen.

11. Moet ik een contractwijzigingen doorgeven aan de belastingdienst?

Ons advies: ja. Dit om de simpele reden dat je hiermee voorkomt dat je of toeslag terug dient te betalen of toeslag misloopt.

12. Aanmelding van broertje/zusje

Komt er een broertje of zusje bij? Allereerst proficiat! Wil je ook voor hem of haar opvang bij ons regelen? Schrijf hem/haar dan in via villayip.nl. Wij zelf zullen nooit zomaar kinderen voor je gaan inschrijven. Om teleurstelling achteraf te voorkomen is het dus belangrijk om altijd in te schrijven.

13. Kan ik flexibel opvang afnemen?

Wij bieden dit aan als extra service. Let wel: flexibele opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met een vaste opvangovereenkomst. We verwijzen hiervoor naar ons product- en prijsoverzicht op villayip.nl

14. Ik word werkeloos, hoe zit dat met de kinderopvangtoeslag?

In Nederland is het zo geregeld dat je tot en met 3 maanden na je ontslag gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag. Dit is een zogenaamde overbruggingsperiode. Hierna vervalt de toeslagregeling. Voor de geldende opzegtermijn verwijzen we je naar onze leveringsvoorwaarden op villayip.nl. Je bent als ouder zelf verantwoordelijk dat je tijdig opzegt mocht dit noodzakelijk zijn.

15. Wanneer stopt de opvangovereenkomst?

Deze stopt automatisch op de 4e verjaardag van het kind. Wens het contract eerder of later te stoppen? Neem hiervoor contact op met onze planning (info@villayip.nl) of zeg tijdig op via Kindplanner.

16. Opzegging

Opzegging dien je schriftelijk kenbaar te maken met de datum waarop het contract gestopt dient te worden. Opzeggen kan via Kindplanner of mail naar info@villayip.nl.

17. Wat is de opzegtermijn?

Voor de geldende opzegtermijn verwijzen we je naar onze leveringsvoorwaarden op villayip.nl.

18. Mijn kind gaat eerder naar school, wat nu?

Geef dit tijdig bij ons aan. Wij zorgen er dan voor dat de opvangovereenkomst -mits opgezegd binnen de geldende opzegtermijn- tijdig gestopt wordt. Je bent er als ouder zelf verantwoordelijk voor dat opzegging tijdig geschied. Voor de geldende opzegtermijn verwijzen we je naar onze leveringsvoorwaarden op villayip.nl. Opzeggen kan via Kindplanner of via info@villayip.nl.

19. Mijn kind gaat later naar school, kan ik hem/haar dan nog brengen? Kan ik ook dan aanspraak blijven maken op de kinderopvangtoeslag?

In principe is dit geen probleem mits er plek is. Geef dit dus tijdig bij ons aan via info@villayip.nl. Kinderen in Nederland zijn pas leerplichtig vanaf 5 jaar. Feitelijk hoeft een kind dus nog niet eerder naar school. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van de kinderopvangtoeslagregeling.

20. Mijn opvang moet nog starten, maar bij nader inzien wens ik hiervan geen gebruik meer te maken.

Jammer om te horen maar dit kan altijd gebeuren. Ben je akkoord gegaan met de plaatsingsovereenkomst dan hanteren wij hiervoor de geldende opzegtermijn als zijnde annuleringskosten. Deze is geldend vanaf de datum dat de opvang van start zou gaan. Aangezien de opvang voor je gereserveerd staat mag je hiervan ook gewoon gebruik maken. Voor de geldende opzegtermijn (en dus annuleringskosten) verwijzen we je naar onze leveringsvoorwaarden op villayip.nl.

21. Bedrijfssluitingen

Wij zijn gesloten op nationale feestdagen conform CAO kinderopvang en vanaf 1e Kerstdag t/m 1 januari. Zie tevens onze leveringsvoorwaarden.