Algemeen
Binnenkort gaat de opvang van start voor jouw zoon e/o dochter. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, vragen wij je om het intakeformulier zo volledig als mogelijk in te vullen. Tijdens het intakegesprek (plusminus 1 maand voordat de opvang van start gaat), wordt dit formulier met jou besproken en is er voldoende mogelijkheid om e.e.a te wijzigen mocht dit nodig zijn.

Kinddossier

Dit intakeformulier maakt deel uit van -wat wij noemen- het individueel kinddossier. Wij behandelen de gedeelde informatie geheel vertrouwelijk conform de privacywetgeving.

Intake Villa Yip Kinderdagverblijf

Naam kind(Vereist)
Geslacht(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
werk e/o familie/kennissen
intern: let op vastleggen ID / verklaring ouder
Vaccinaties volgens rijksvaccinatieprogramma (RVP)(Vereist)
Medicijngebruik(Vereist)
Voeding(Vereist)
Slaapgedrag(Vereist)
Slaapveiligheid(Vereist)
In het kader preventie wiegendood draaien onze medewerkers baby’s terug op de rug tijdens het slaapmoment.
Verklaring uitstapjes(Vereist)
Mijn kind mag mee tijdens kindvriendelijke uitstapjes buiten Villa Yip. Zoals wandelen in de wijk, spelen in speeltuinen, bezoek aan de markt (city-centrum) etc.
Verklaring beeldmateriaal(Vereist)
Beeldmatariaal wordt gebruikt voor diverse (social) media uitingen e/o educatieve doeleinden. Wij maken beeldmateriaal van enkel gepaste situaties. Wij fotograferen bijvoorbeeld niet tijdens verschoonmomenten of in de slaapkamers.
Verklaring overdracht basischool(Vereist)
Het is gebruikelijk dat wanneer het kind naar de basisschool gaat er een (mondelinge) gegevensoverdracht plaats kan vinden naar de toekomstige leerkracht. Wij adviseren hierin positief echter het is niet verplicht. Jij als ouder beslist en maakt hierin de keuze.
Verklaring(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ