Interne klachtenprocedure Villa Yip BV
Je hebt een klacht. Vervelend! Zullen we proberen om deze samen op te lossen? De klacht kun je kenbaar maken bij de groepsleiding e/o direct bij ons kantoor. Op die manier lossen we 99,9% van de klachten in goed overleg op. Mochten we onverhoopt voor een niet nader op te lossen geschil komen te staan, dan doorlopen wij de volgende interne klachtenprocedure:

  1. Dien de klacht altijd schriftelijk  formeel bij ons in. Dit kan per mail via info@villayip.nl. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging dat wij de klacht in behandeling nemen.
  2. Wij onderzoeken de klacht zorgvuldig (binnen wettelijk privacy kader) en houden je op de hoogte van de voortgang (zowel mondeling als schriftelijk).
  3. Ons streven is om klacht zo snel als mogelijk af te handelen met een maximum termijn van 6 werkweken.
  4. Ten behoeve van de definitieve afhandeling ontvang je van ons een een schriftelijk omkleed oordeel met daarin (mits van toepassing) een concrete termijn waarin de klacht wordt opgelost. Evenals de (eventuele) maatregelen welke zullen zijn gerealiseerd.


Externe klachtenprocedure (nationale geschillencommissie)

Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure de klacht volgens de klager alsnog niet is opgelost –of men is het oneens met het uiteindelijke oordeel- dan kan de klant naar de nationale geschillencommissie stappen. Deze commissie behandeld en beoordeelt onafhankelijk de klacht.
Villa Yip B.V. is aangesloten bij het klachtenloket kinderopvang van de  nationale geschillencommissie. Let op: aan het indienen van geschillen kunnen kosten gebonden zijn. Meer informatie vind je op geschillencommissie.nl.