Voor en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van VVE is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.

VVE valt of staat mede door de mate van ouderbetrokkenheid. We trachten ouders zoveel mogelijk te betrekken bij wat we kinderen aanbieden. Herhaling van een bepaalde activiteit door de ouders thuis is natuurlijk erg waardevol voor de ontwikkeling van een kind.

Daarnaast geldt dat we binnen Villa Yip werken middels zogenaamde thema’s. In deze thema’s hebben wij diverse VVE activiteiten opgenomen. Gezien wij staan voor betekenisvolle kinderopvang kiezen wij er voor om VVE activiteiten (wanneer mogelijk) een verlenging te laten zijn van een spelvorm. Meer info over hoe wij VVE aanbieden lees je in ons pedagogisch beleid.