VILLA YIP RUILSERVICE

  1. Ruilen is enkel mogelijk mits de wettelijke beroepskracht-kind ratio (BKR) dit toelaat. Een ruiling dient te worden aangevraagd via jouw persoonlijke KindPlanner ouderportaal. De ruiling wordt vervolgens goed of afgekeurd. Hiervan ontvang je tevens een automatisch bericht per mail.
  2. Ruilen kan in dezelfde week plus in de week voor en na de week waarop de ruilvraag van toepassing is. De ruilafspraak dient vooraf gemaakt te worden. Uitzondering hierop is ruilen in geval van ziekte bij een kind. Ruilen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  3. Contractuele opvangdagen welke op een CAO feestdag vallen zijn uitgesloten van ruilen (feestdagen zijn immers verdisconteerd in onze algemene tarieven).
  4. Een ruiling t.a.v een langere termijn vooruit kun je ook via KindPlanner aanvragen. Hou er rekening mee dat onze kindplanning nog niet gereed kan zijn en dat goed- of afkeuring langer op zich laat wachten. Een mail sturen hierover is niet nodig. Wij behandelen ruilvragen direct op het moment dat onze kindplanning gereed is (doorgaans is dat twee weken vooraf*).
  5. Verkeerde datumruil aangevraagd? Stuur een mail info@villayip.nl. Wij keuren de ruilvraag dan af en je kunt dan de ruilvraag opnieuw uitvoeren.
  6. In geval van ruiling trachten wij het kind in de eigen stamgroep te plaatsen. Wanneer de BKR dit niet toelaat bieden wij een alternatieve groep aan. Wanneer je dit niet wenst kun je dit aangeven bij het doen van de ruilvraag. De kans is dan groter dat de ruilvraag afgekeurd wordt.
  7. Bij frequent ruilen van dezelfde dag wordt met ouders de mogelijkheid besproken van structurele wijzing van de opvangdag.
  8. Wanneer ruilen uit pedagogisch oogpunt niet verantwoord wordt geacht voor het kind wordt dit besproken met de ouders.
  9. Ongedaan maken van een ruilafspraak kan enkel mits nog mogelijk binnen de BKR.
  10. Ruilen is een extra service, géén recht.

Aan de gegevens zoals vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.