Pientere peuters
Van deze methode maken we gebruik wanneer we zien dat een kind zeer opmerkelijk voorloopt op bepaalde vlakken. Vaak wordt er gesproken over hoe belangrijk het is om achterstanden vroegtijdig te signaleren. Zo geldt dit dus ook voor een opvallende voorsprong. Door middel van het pedagogische instrument pientere peuters maken we inzichtelijk waar het kind verder in is. De informatie wordt gedeeld met jou als ouder zodat jij en wij verdere acties kunnen nemen wanneer dit aan de orde is.