KIJK!
Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van een kind. Zo maken wij onze kinderopvang nog kind gerichter en dus beter.

Wij gebruiken hiervoor het kindvolgsysteem KIJK! Dit brengt precies in kaart waar een kind op een bepaald moment staat in zijn of haar algemene ontwikkeling. Door gerichte observaties en registraties toetsen we of een kind in de lijn der verwachting ontwikkeld. Er kan natuurlijk ook sprake zijn van achterstand of voorsprong. Hier geldt: hoe eerder je er bij bent, hoe beter. KIJK! is erop ingericht om het ontstaan van achterstanden vroegtijdig te signaleren. Zo kan er adequaat worden gehandeld in samenwerking met ouders en bijvoorbeeld het consultatiebureau.

Uiteindelijk als een kind naar school gaat dient KIJK! tevens als waarborging van de didactisch doorgaande lijn. Immers: een leerkracht heeft tegenwoordig vaak 25 tot 35 kinderen in een klas. Door de eindregistratie vanuit KIJK! kan hij verder gaan waar het kind is gebleven. Hij hoeft het spreekwoordelijke wiel niet opnieuw uit te vinden. Bijna alle scholen in Veldhoven en omgeving werken dan ook met KIJK! Dit sluit dus didactisch gezien perfect op elkaar aan!